Flera hundra lägenheter och villor har tillkommit i Visby de senaste åren, totalt sett. Bara gällande allmännyttans hyresmöjligheter har summan ökat med 194 lägenheter på två år.

Många av de 33 000 personer som står i Gotlandshems kö – och som inte har fått önskad lägenhet de senaste åren – hade säkert hoppas på en viss ruljans nu. Att inflyttning till de nybyggda skulle öppna upp en del annat, helt enkelt. Så har det inte blivit, sett till utbudet. Antalet lediga lägenheter i Visby, inom Gotlandshem, är åter nere på noll.

En förklaring är att omflyttningen inom just Gotlandshem inte varit särskilt stor.

– Av de som fått nya lägenheter var det inte särskilt många som kom från vårt eget bestånd, säger bolagets vd Elisabeth Kalkhäll.

Att det nybyggda snabbt har slukats, utan att mycket annat blivit tillgängligt i stället, syns tydligt i kötiderna.

Visst har de sjunkit något – men det handlar nu om nio år i stället för tretton, för att få ett boende i Visby. När något väl dyker upp, vill säga.

– Det är också positivt att vi är en så attraktiv ö, i och med polisens kontaktcenter och försvaret har många flyttat hit. Så bra tillväxt på ön har jag inte varit med om tidigare. Men visst är det utmanande för dem som inte hittar det boende de vill ha, säger Elisabeth Kalkhäll.

Ytterligare 72 lägenheter läggs ut i Sergeanten 5 på A7-fältet nästa år.

Den försäljning av lägenheter som godkändes i veckan frigör medel att bygga ännu mer och Gotlandshem kikar på att förtäta kvareteret Höken i Bingebyområdet.

Fastigheten Gråbo 1:3, mot Terra Nova till, är också intressant i framtiden.

– Vi diskuterar med regionens planavdelning om hur mycket som kan byggas där och vad som behövs. Men bara planprocessen tar minst ett år till där.

Parallellt med detta har Gotlandshem skickat ut en enkät till de 33 000 personer som finns registrerade som lägenhetssökande.

– Vi ställer frågor kring var de vill bo, hur de bor i dag, hur snabbt de skulle behöva flytta och sådant, berättar Elisabeth Kalkhäll.

Senast en sådan enkät genomfördes var 2014. Redan då visade sig 40 procent av de sökande bo på fastlandet vid det tillfället.

Det stod även klart att 70 procent ville bo i Visby. Vilket inte betyder att Gotlandshem endast har planer för Gotlands största tätort.

– Nej, det står i vårt ägardirektiv att vi ska bygga nytt även på landsbygden. Och jag tror det finns efterfrågan även där, säger Elisabeth Kalkhäll.