Ekonomi Priserna på småhus har stigit med en procent under den senaste tremånadersperioden, oktober–december, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med oktober–december 2016 har priserna stigit med nio procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i 14 av 21 län. I tre län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

På årsbasis har priserna stigit i samtliga 21 län.

Statistiken gäller småhus för permanentboende – både villor, parhus, rad- och kedjehus – samt fastigheter upplåtna med tomträtt.