Konkursförvaltarens bouppteckning är klar och i morgon hålls edgångssammanträde. Av bouppteckningen framgår att skulderna uppgår till 3,9 miljoner kronor och att tillgångarna bara värderas till 271 000 kronor. Tillgångarna kan öka med 60 000 kronor om konkursförvaltaren lyckas driva in de kundfordringar som ännu är obetalda.

Störst fordran har åtta anställda, som tillsammans har krav på 1,1 miljoner kronor. Av det täcks en miljon kronor av den statliga lönegarantin.

Utöver obetalda löner har banken SEB en prioriterad fordran på 1,4 miljoner kronor. 20 företag har oprioriterade fordringar på nära 650 000 kronor. Bland dem finns fem gotländska företag, bland annat Skylt & Reklam Gotland AB med krav på 83 000 kronor.

Hillmarketing försattes i konkurs den 16 januari. Då tillsattes advokat Jacob Callmander som konkursförvaltare. Han har förutom att notera skulder och tillgångar även undersökt om det finns något intresse för att köpa konkursboet.

– Ingen har velat köpa rörelsen. Det har nog till stor del att göra med att större delen av personalen lämnade verksamheten i och med konkursen. Därmed fanns ingen verksamhet att sälja, tyvärr. Personalen startade ny verksamhet med, gissar jag, flera av de tidigare kunderna, meddelar han.

Som GA tidigare berättat har tre av medarbetarna vid Hillmarketing, Patrik Björkander, Christian Svahn och Edvin Holm, registrerat ett nytt företag för att fortsätta med reklambyrå i egen regi.