Försäljningen av fastigheten har omgärdats av hätsk debatt och olika turer innan ärendet nu nått hela vägen till regionfullmäktige.

LÄS MER: Därför har Moderaterna kovänt om stora försäljningen

LÄS MER: Storbråk i oppositionen kring affären

Regionfullmäktige beslutade på måndagen att godkänna försäljningen av fastigheten Kanonen 1 för 187,5 miljoner kronor med tillträde 10 januari 2018.

Sammanträdet godkände även hyresavtalet för Almedalsbiblioteket som gäller i 25 år med en bashyra på närmare 5,2 miljoner kronor per år. Region Gotland har möjlighet att säga upp avtalet efter 15 år.

Det blev en långdragen och bitvis hätsk debatt när främst socialdemokrater och moderater argumenterade för en försäljning och i centerpartister argumenterade emot.

Liberalerna yrkade på återremittering men efter två voteringar, först om återremittering eller ej och därefter bifall eller avslag, så röstades försäljningen igenom med utslaget 50 mot 20. Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Texten kommer att uppdateras.