Regeringen står fast vid sin linje. I helgen meddelade finansminister Magdalena Andersson (S) att förslaget om flygskatt står fast, om än modifierat.

Flygskatten, som urspungligen föreslogs uppgå till 80 kronor per enkel inrikesresa, har bantats ned till 60 kronor.

Samtidigt anslår regeringen 120 miljoner kronor per år för att kompensera flygplatser på Gotland och i Norrland för det intäktsbortfall som kan bli en konsekvens av den nya skatten.

Flygplatschefen Gunnar Jonasson har fortfarande inte fått information om hur en sådan kompensationen till flygplatsen ska se ut, men han konstaterar att det är det gotländska samhället och inte flygplatsen i sig som drabbas hårdast av en flygskatt. I år görs det ungefär 460 000 resor till och från Visby. I det nya förslaget ger det en flygskatt på 27,6 miljoner kronor som ska betalas av flygbolagen.

Blir det dyrare att flyga kan det bli färre avgångar.

– Det kan bli en tur mitt på dagen som dras in när det är färre som reser. I så fall skulle vi stå utan trafik mellan klockan 10 och 16, förklarar Gunnar Jonasson.

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) är också rädd för att turer ska försvinna eller att något av flygbolagen lämnar trafiken till Visby.

– Jag känner en oro, säger hon.

Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S) kräver kompensation från regeringen i form av andra infrastruktursatsningar i norra Sverige. Meit Fohlin har inte tagit ställning till om Region Gotland ska gå samma väg.

– Flyget är både vårt tåg och vår motorväg och det är rimligt att vi har samma förutsättningar som andra regioner.

Kirsten Åkerman på Svenskt Näringsliv är bekymrad över vad höjda flygpriser innebär för företagarna på Gotland.

– Flygskatten är ännu en av många skatter som läggs på företagen och som får negativa konsekvenser på tillväxten i hela landet, säger Kirsten Åkerman och fortsätter:

– Att ge Gotland som är extra utsatt en kompensation kan ses som ett gottgörande, men det vore långt bättre om vi slutade föra bidragspolitik och lappa och laga efter dåliga förslag och istället förde en konstruktiv samhällsbyggarpolitik.

0498-20 25 61