Sweprod Graphics är ett dotterbolag till Sweprod AB och bildades efter att Sweprod köpt inkråmet i det gotländska företaget Danielsson för några år sedan.

Efter det har företaget arbetat hårt för att profilera sig inom skyltbranschen och har expanderat både nationellt och internationellt. Men den nya affären är ett stort steg framåt och Sweprod Graphics vd Henrik Svensson är märkbart nöjd med affären.

– De är ett mycket bra komplement till oss, säger han.

Skyltstället kommer att flytta all produktion till Sweprods lokaler på Gotland i augusti. Det betyder att fabriken måste byggas ut och att de ska nyanställa.

– Totalt sett så tror jag att vi behöver anställa 15 till 20 personer, säger Henrik Svensson.

Idag har Skyltstället tolv kontor över hela landet och säljorganisationen kring franchisedelen kommer att sitta kvar i Borlänge, men Sweprod Graphics går in som en stor delägare i företaget som nu får helt andra muskler på försäljningssidan.

– Vi går från två till 17-18 säljare över en natt, säger Henrik Svensson.

Men de två bolagen nöjer sig inte med den expansion som sammanslagningen innebär.

– Vi har gjort en målsättning tillsammans. Vid utgången av 2015 så ska det finnas 20 kontor som ska växa till 30, säger han.

Henrik Svensson ser fram emot att växa, men är lite nervös över hur de ska hinna blir klara med förberedelserna till augusti.

– Det kommer bli någon form av organiserat kaos, säger han och skrattar.

Han reflekterar över den resa som Sweprod har gjort.

– För tio år sedan fanns knappt bolaget och nu tickar vi mot 200 miljoner i omsättning, säger han.

Även Skyltstället är nöjda med affären, som innebär att de får större kapacitet på tillverkningssidan.

– Maskinparken blir väsentligt större och vi sysselsätter mångdubbelt fler i produktionen, säger Skyltställets vd Samuel Eriksson.