Bakgrunden är att många privatpersoner, särskilt äldre, fastnar i köp och abonnemang som är svåra att ta sig ur, trots att de anser att de tackat nej. För att få bukt med oseriösa försäljare föreslår nu regeringen att det inte längre ska vara möjligt att ingå muntliga avtal när ett företag söker upp en kund. Alla avtal ska bekräftas skriftligen via mejl, sms eller brev.

LÄS MER: Telefonköp ska bekräftas skriftligen

– Jag tycker att det helt förkastligt! De kommer inte åt de oseriösa med det här lagförslaget, de hittar alltid vägar. Det kommer att drabba hela näringslivet och många kommer förlora sina jobb på många företag som sköter sig, säger Mona Kolmodin Lorin, vd för Ringmurens telemarketing AB.

LÄS MER: Konsumentverket varnar äldre

Regeringen måste gå en helt annan väg för att komma åt problemet, menar hon.

– Alla seriösa företag som sköter sig perfekt blir också drabbade på grund av de här oseriösa. Det blir en svårare hantering hela tiden för dem som sköter sig och som får betala ett högre pris.

Skulle det inte vara bra om man kan gallra bort några av de oseriösa på det här sättet?

– Du kommer inte att gallra bort dem. De hittar andra vägar, de flyttar till andra länder och ringer därifrån.

Varför kommer många att bli av med jobben?

– För många företag är telefon den viktigaste kanalen att göra affärer i. Med skriftliga avtal kommer det att bli dyrare att använda kanalen och många kan då tvingas välja bort den här kanalen.

Vad tycker du att man ska göra istället, för att komma åt problemet?

– Man måste samorganisera. Det är brottslig verksamhet som de oseriösa håller på med och då måste man lägga krut på vilka det är som startar bolag och hur man ska komma åt dem.

Mona Kolmodin Lorin tycker att man ska stänga av de oseriösa bolagen.

– Det ska inte vara möjligt för dem att driva eller starta nya bolag. Det gäller alla branscher, det gäller att strama åt så man får bort dem fortast möjligt

Samtidigt förstår hon att regeringen vill försöka göra något.

– De är lätt att stifta lagar. Så fort något är bekymmersamt så gör vi en lag, istället för att ta tag i problemet. Det är myndigheternas uppgift att jaga kriminella och vi ser tydligt att Konsumentverkets arbete emot oseriösa de senaste två åren har gett bra effekt. Så tar man tag i problemet på rätt sätt, säger Mona Kolmodin Lorin.

Lagförslaget gäller alla branscher som säljer varor eller tjänster via telefon. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2018.