Företaget ETC el överklagar Geabs beslut, att stoppa framtida producenter på Gotland från att sälja sin överskottsel, till Energimarknadsinspektionen, Ei. ETC el:s vd berättar att det finns två skäl till varför de valt att överklaga:

– Det ena är att vi ur ett konsumentperspektiv anser att beslutet är orättvist. De som bor på Gotland kommer inte ha möjlighet att sätta upp solceller, och detta anser vi strider mot ellagen, säger Lars Holmquist och fortsätter:

– Det andra är att det påverkar våra affärer eftersom installationerna stoppas. Vi levererar ganska mycket solceller till Gotland och vi har även elkunder på ön.

Artikelbild

| Överklagas. Geab:s vd Jan Karlsson säger att han är trygg med beslutet de fattade i början av september.

Lars Holmquist anser att beslutet går emot regeringens uppdrag om att öka den förnybara elproduktionen till år 2030. ETC el föreslår också en lösning på problemet.

– Eftersom Geab ägs av Vattenfall tycker vi att det vore bättre om Vattenfall minskar kärnkraftselen till Gotland, så att det görs plats för mer förnybart, säger han.

Det var i början av september som Geab beslutade att sätta stopp för nya anslutningar av elproduktion på ön. Och tidigare i år beslutade Svenska kraftnät att avbryta arbetet med den nya elkabeln mellan Gotland och fastlandet.

– Det är jättetråkigt men vi har inte förutsättningar att göra annat nu. Det är ingen rolig situation att säga nej till kunder, men det är ingen enkel ekvation att få till en ny kabel för två miljarder kronor, säger Jan Karlsson, vd på Geab.

Vad anser ni om att beslutet nu överklagas?

– Jag har egentligen ingen kommentar förutom att det är upp till kunderna att överklaga beslut som vi fattar. Jag är trygg med att vi har fattat rätt beslut, men om Ei kommer fram till någonting annat får vi rätta oss efter det, säger han.

Geabs stopp gäller inte de som förbrukar all sin el själva eller de installationer som anmälts innan den sista oktober i år. Som GA tidigare skrivit finns det på Gotland ett stort intresse för att installera solcellspaneler.

– Jag har ingen statistik på hur det ser ut nu efter beslutet, men det vi kan se är att förfrågningarna ökat lite, säger Jan Karlsson.

Vad säger du om ETC el:s förslag om att minska kärnkraftselen för att göra plats för mer förnybart?

– Det är tyvärr inte så enkelt, det är överföringen från Gotland som är flaskhalsen så det hjälper inte, säger Jan Karlsson.