Gotländskt virke med hög kvalitet köps in från Gotlandsflis i Klinte och får torka hos Ammor snickerier. Därefter börjar den viktigaste delen i arbetet – att välja rätt bitar till de fönster och dörrar som ska tillverkas.

– Vi kallar det fett virke och det är inte som en järnbit som man hämtar i järnaffären och kapar bitar av, säger Christer Palmqvist och berättar att de tallar som används började gro strax efter sekelskiftet 1900 och sedan vuxit mycket långsamt.

Satsningen på gotländsk kärnvirke har blivit ett varumärke, men Christer Palmqvist menar att snickare på Gotland alltid haft yrkesskicklighet att ta vara på virket. Det som hänt under senare år är att allt fler kunder bryr sig om vilket trä som används.

Artikelbild

| Ingalill Bengtsson och Thomas Isaksson, Almi, med Ulf Ahlby, Gotlandsflis och Göran Appelquist, Österby brädgård.

– De frågar efter det gotländska virket, konstaterar Evert Möllerström och får medhåll:

– Kunderna tänker ofta lite längre än att de bara ska ha ett fönster, säger Christer Palmqvist och berättar om kärnvirkets unika hållbarhet och att väl bevarade fönster från 1920-talet inte är ovanligt.

Ammor snickerier AB startade för snart 30 år sedan och ägs i dag av Skälsö arkitekter. Antalet anställda har vuxit från två till fem, de anlitas av flera arkitekter och har breddat marknaden också till fastlandet. Framtiden ser ljus ut, även om det finns orosmoln.

– Med nyplanterade skogar sjunker åldern på slutavverkningar. Allt kärnvirke som de kan få fram går åt i dag, säger Christer Palmqvist.

Artikelbild

| Christer Palmqvist och George Niklasson med ämnen till fönsterbågar.

Att det också snarast kommer i gång en snickarutbildning på Gotland är nödvändigt, menar Evert Möllerström.

– Det måste till, annars tror jag att det kommer att bli brist på kompetens, säger han.