Ekonomi Arbetsgivare i mängder av yrken har fortsatt svårt att hitta personal, i flera av yrkena har bristen på arbetssökande dessutom ökat, visar Statistiska centralbyråns arbetskraftsbarometer för 2018.

I 40 av 72 utbildningsgrupper som undersökts råder det brist på nyutexaminerade. I endast en yrkesgrupp, jurister, är tillgången på nyutexaminerade god.

Precis som tidigare är bristen stor på lärare och sjuksköterskor. Och i elva av 13 gymnasiala yrkesutbildningar har över hälften av arbetsgivarna rapporterat brist på personal. Framför allt saknas restaurang- och fordonsutbildade.

Framöver pekar arbetsgivarna på att de har störst behov av att öka antalet anställda inom det tekniska området, bland annat civilingenjörer med inriktningar mot elektronik, datateknik och byggnadsteknik.