– Gotland har haft den lägsta arbetslösheten nu under flera månader. En anledning till den låga siffran ligger i en väldigt lyckad högsäsong där vi hade 4,1 procent arbetslösa, säger Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen Gotland.

Av alla inskrivna är 775 självsändigt arbetssökande och har minskat med 76 i jämförelse med samma period 2017. 682 personer är inskrivna med aktivitetsstöd och minskat med 150 personer än ifrån föregående år.

LÄS ÄVEN: I slutet av augusti hade Gotland minst arbetslöshet

Jim Enström menar att minskningen även beror på en högkonjunktur i hela landet men lyfter också fram Gotland som framstående arbetsmarknad.

– Arbetsmarknaden är stark och gotländska företag har en stor efterfrågan på både produkter och tjänster, säger han.

Den positiva trenden har fortgått under en längre tid.

– Vi har gått ner med ungefär 200 arbetslösa från 2017, som också var ett väldigt bra år. Vanligtvis burkar arbetslösheten stiga när säsongen väl har tagit slut men att det fortsätter att minska från föregående år är mycket glädjande, avslutar Jim Enström.