I dag är det tillåtet att bygga så kallade attefallshus på upp till 25 kvadratmeter.

De fem extra kvadratmetrarna innebär enligt utskottet att det bland annat blir lättare att få plats med grundläggande funktioner som behövs i en bostad. "Det finns ett stort behov av nya bostäder, och komplementbostadshus kan vara ett av flera sätt att lösa bostadsbristen", skriver civilutskottet i ett pressmeddelande.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget. Partierna anser att de nuvarande reglerna om bygganmälan är svåra att överblicka och kräver mycket administration.

Moderaterna tillstyrker förslaget, men vill gå ännu längre när det gäller bygglovsbefriade bostäder. De anser också att det bör övervägas att tillåta ännu större komplementbyggnader, på åtminstone 32 kvadratmeter.

Vi har lagt ett skarpt förslag om att alla attefallshus ska få bli 30 kvadratmeter, även om det så ska vara en bastu och ett förråd i attefallshuset, säger Carl-Oskar Bohlin, Moderaternas bostadspolitiska talesperson.

Riksdagen fattar beslut om komplementsbostäderna den 15 januari.

Rättad: I en tidigare version uppgavs att Moderaterna reserverar sig mot förslaget. Det är felaktigt, enligt Moderaterna.