Vi har förstärkt mycket inom avdelningen för att komma till rätta med de här långa ledtiderna, säger Lena Munther, ansvarig avdelningschef på verket, till Dagens industri.

Om aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag inte lämnar in sina årsredovisningar för granskning till Bolagsverket riskerar de höga förseningsavgifter och i värsta fall tvångslikvidation.

Nu är det i stället Bolagsverket som har extrema förseningar.

Orsaken är att det blivit möjligt att lämna in boksluten digitalt – en övergång som Bolagsverket inte klarat. Enligt Munther har verket också plockat in hjälp av externa konsulter.

Förseningarna kan skapa svåra problem för företagarna. Utan underlag kan inte korrekta kreditvärderingar göras och kreditbetyget kan komma att sänkas enbart på grund av ett försenat årsbokslut.

Företagen riskerar också att ställas utanför offentliga upphandlingar som kräver bokslut som beslutsunderlag.