Ett nytt projekt i Slite vill samordna marknadsföringen av Slite skriver Slite Utveckling på sin facebooksida. Projektet drivs bland annat av Gotland Sports Academy, Slite Strandby, Slitebadens Wärdshus och Slite Utveckling och söker nu extra pengar av Region Gotland. Syftet är att "skapa fler reseanledningar, samverka kring paketering och försäljning av Slite som destination". Målet är 10 000 fler gästnätter 2019 än i dag.

– Vi arbetar för att göra Slite till en attraktiv destination året runt, säger VD Peter Patomella på Slitebadens Wärdshus i pressmeddelandet.

Man söker också stöd för utveckling av Cementa Arena som man vill bygga många av aktiviteterna kring. (GA)