Wisby tankers anser sig inte göra något fel genom att verka i Västsahara. Bolagets vice vd säger: "Vi är ett bolag, inte en politisk organisation".

LÄS MER: Gotländskt bolag bryter mot folkrätten

EU- och handelsminister Ann Linde säger till GT:

– Regeringen förväntar sig att svenska företag som är verksamma i Sverige eller utomlands respekterar mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

I augusti 2015 lanserade Sverige en handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Handlingsplanen syftar till att omsätta FN:s vägledande principer (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) i praktisk handling på nationell nivå. Handlingsplanen har spridits och lyfts av regeringen i näringslivet, och utgör också riktlinjer för svenska företag som vill handla eller investera i Västsahara.

– Regeringen beslutade i somras om att ge uppdrag till Statskontoret att göra en bedömning av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Jag vill till exempel veta om det finns luckor eller brister i svensk lagstiftning och om tillräckliga åtgärder har vidtagits utifrån FN:s vägledande principer inom exempelvis export- och internationaliseringsfrämjande och för bolag med statligt ägande, säger Ann Linde.

Vad gäller exploatering av naturresurser i området säger Ann Linde, att regeringens åsikt i enlighet med folkrätten, är att de bör tillgodose behoven och intressena hos den västsahariska befolkningen, inklusive alla intäkter.