Det har snart gått en månad sedan Hassela Gotland AB försattes i konkurs. Av Gotlands tingsrätt utsågs advokat Andreas Welin till konkursförvaltare. Han har nu tagit fram ett förslag till försäljning, som för ett par dagar sedan presenterades för den största fordringsägaren Handelsbanken.

– Ingen går in och tar över alltihopa, konstaterar Andreas Welin.

Konkursen drabbade drygt 50 anställda, som sagts upp, plus ytterligare 10 personer. För en del av dem tänds hopp om fortsatt jobb.

– Det finns bland intressenterna de som vill gå in och bedriva liknande verksamhet. Först måste de passera bankens nålsöga, sedan IVO, Inspektionen för vård och omsorg, med tillstånd. Men de vet vad de ger sig in i, de är inga nykomlingar, säger Andreas Welin.

Tillgångarna i konkursen ligger, enligt konkursförvaltaren, i verksamhetsbyggnaden, i en större hyresfastighet, samt byggnader i Fröjel och i Vänge. Hyresfastigheten kommer sannolikt att inbringa högst försäljningssumma.

– Den är bokförd till 19 miljoner kronor, med ett värde på mellan 15 och 20 miljoner. Men man får se vad det blir i en konkurs, säger Andreas Welin.

I fastigheten finns i dag 18 hyresgäster och de kommer, enligt konkursförvaltaren, inte att drabbas vid en försäljning.

– Man köper fastigheten med hyresgäster, säger han.

Under nästa vecka hoppas Andreas Welin att Handelsbanken ska återkomma till honom, och berätta om de accepterar den modell för försäljning som han har presenterat.