Finland Det finländska fackförbundet för arbetstagare i sjötrafiken, Finlands Sjömans-Union (FSU), varslar om strejk från och med den 1 mars.

Stora delar av den finländska sjötrafiken skulle omfattas av en strejk. Den skulle också omfatta isbrytare, vilket kan stoppa ytterligare trafik.

En strejk skulle också påverka trafiken till och från Sverige. Av de fyra passagerarfärjor som går mellan Stockholm och Helsingfors seglar tre under finländsk flagg.

Parterna har legat i förhandlingar sedan början av februari. SFU säger till Yle att arbetsgivarparten Rederierna i Finland inte har visat någon vilja att gå deras krav till mötes. Rederierna i Finland anser å sin sida att fackförbundets löneökningskrav är oproportionerligt högt.