Under fredagen rapporterade Helagotland.se att resandet med Destination Gotland gick ner under juli – om man jämför med fjolåret. Däremot hade de gått upp om man jämför juni och juli med 2017 års siffror. Men antalet resenärer som valde att flyga till och från Gotland gick ner med tre procent – från 85 500 resenärer till 83 500 resenärer.

– Det är 1000 resenärer inrikes och 1000 resenärer utrikes. Minskningen utrikes går att koppla till Island Games då många åkte direktflyg till och från ön. Sedan är det en kombination av flera faktorer som påverkar inrikesflyget, säger Gunnar Jonasson, flygplatschef vid Visby flygplats.

Han menar att man inte enbart kan se till det väder som Gotland haft under sommaren som en faktor som borde ha bidragit till en ökning i antalet flygresenärer.

– Det har inte varit någon större kapacitetsökning gällande boende och då är det svårt att öka antalet resenärer. Det är i princip samma siffror som i fjol och man måste kolla på helheten, säger Gunnar Jonasson.