Det gotländska kraftbolaget Geab, som äger det gotländska elnätet, har gjort en analys av beslutet att inte lägga en ny elkabel till fastlandet.

Och kortfattat innebär den analysen att det blir ett totalstopp för all ny produktion av förnybar el på Gotland.

I praktiken inga nya vindkraftverk, inga nya solcellsanläggningar.

I maj meddelade Svenska Kraftnät, som ansvarar för Gotlands elförbindelse till fastlandet, att man inte tänker lägga den planerade nya kabeln på Östersjöns botten.

LÄS MER: Chockbesked - ingen ny kabel till Gotland

Beslutet har kritiserats hårt av såväl gotländska politiker, Länsstyrelsen och företagare som ser sina framtidssatsningar grusas.

Björn Jansson (S), tidigare ordförande för regionstyrelsen och landshövding Cecilia Schelin Seidegård har gemensam författat ett brev till regeringen för att betona vikten av en ny elkabel.

Meit Fohlin (S), ny ordförande för regionstyrelsen, har uttalat sig om den nya kabelns betydelse i en intervju med Gotlands Tidningar:

– Kortsiktigt kanske det handlar mest om möjligheterna att sälja vindkraftsel, men de kablar som finns har som allt annat en begränsad livslängd, så försörjningen för den elintensiva industrin är lika viktig.

– Gotland får inte ställas utanför arbetet med omställningen till ett klimatsmart och fossilfritt samhälle.

Regeringen har också gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur Gotland kan användas som pilotprojekt i omställningen till förnybar energi, och förstudien ska redovisas i mars 2018.

Hur Geabs analys påverkar det projektet är oklart.

Energiminister Ibrahim Baylan uttalade sig då om den uteblivna kabelns, och att regeringens satsning på förnybar el på Gotland inte betyder att beslutet ändras:

– Nej, det är ett myndighetsbeslut. Det regeringen kan göra är att försäkra att hela Sverige alltid har tillgång till el. Gotlänningar kan känna sig trygga med elförsörjningen, med eller utan en till kabel, säger Ibrahim Baylan.

LÄS MER: Gotland i stort pilotprojekt

Ny version med kommentarer från Geab och andra kommer.