Det handlar om ej bindande riktlinjer som ska fungera som rekommendationer för EU-länder när de ska bedöma cyberrisker på såväl nationell som på EU-nivå.

Varken enskilda bolag eller länder pekas ut som högriskleverantörer i riktlinjerna, men de har tagits fram efter en utbredd osäkerhet kring om den kinesiska telekomtillverkaren Huawei kan användas när nästa generations mobilnät ska byggas.

EU:s digitaliseringskommissionär Margrethe Vestager väntas presentera riktlinjerna den 29 januari.

EU-kommissionen väntas även vilja se att EU-länder inför ett certifieringssystem för så kallade högrisk-leverantörer.

Trumpregeringen har sedan en tid tryckt på för att få EU-länder att förbjuda Huawei-utrustning i 5G-nät, med hänvisning till att den kan användas för kinesiskt spionage. Huawei, som konkurrerar med Ericsson på 5G-marknaden, har vid upprepade tillfällen förnekat att deras utrustning kan användas av Kina för spionage.