Efter Västergötland är Gotland det län i landet som har flest får. När de gotländska fåren klipps två gånger per år ger det omkring 100 ton ull. Ungefär 50 till 60 procent av ullen tas omhand och resten slängs. Ur ett affärsmässigt och ett hållbarhetsperspektiv har nu förutsättningar för en ullfibersindustri på Gotland undersökts. Hushållningssällskapet på Gotland har drivit en förstudie som nyligen avslutats. Lotta Löwhagen Lundberg var den som genomförde studien, som gjordes i form av en intervjuundersökning.

– Resultatet visar att förutsättningarna finns. Det finns människor som är beredda att satsa, en framtidstro och en utvecklingsvilja, säger hon.

Norra Europas största ulltvätteri finns på Gotland i form av Ullkontoret. Dessutom finns tre spinnerier och ett antal andra verksamheter. Aktörerna, och det faktum att många får finns på en begränsad yta, menar Lotta Löwhagen Lundberg ger goda förutsättningar för att ha en ullfiberbaserad industri på Gotland.

Artikelbild

| Jenny Andersson driver tillsammans med Hans Bulthuis ett ulltvätteri i Endre.

– Det är väldigt unikt att det finns ett ulltvätteri, och tack vare det tas så mycket ull tillvara på Gotland. Det skapar också möjligheten att utveckla en mer storskalig industri eftersom i princip all vidareförädling börjar med tvättning, säger hon.

Allt fler konsumenter har blivit miljömedvetna och måna om att handla hållbart. Lotta Löwhagen Lundberg ser att det finns en efterfrågan på ull.

– Det är resursslöseri att slänga. Jag har gjort en översiktlig marknadsspaning och ser att det finns en efterfrågan. Slit och släng är på väg ut och man vill ha grejer som håller. Man vill ha naturliga textilier och ullen har fantastiska egenskaper, säger hon.

Men studien visar även att det finns några utmaningar.

– Branschen är väldigt osynlig. Man pratar inte om ullindustrin, det är en utmaning. Det kommer att krävas samarbete mellan många individer som kan kraftsamla. Det finns en marknad, ett engagemang, kunskap, kompetens och råvara. Gotlandsullen är unik, det är en jättemöjlighet, säger Lotta Löwhagen Lundberg.

Det finns planer på hur man ska gå vidare efter förstudien. Det ska satsas på kompetensutveckling, och förhoppningen är även att kunna ta fram en produkt.

– Almi förbereder ett större projekt. Vi kommer att erbjuda kompetensutveckling till olika ullintressenter och tanken är att framöver göra en helt egen gotländsk produkt. Till exempel en ullpläd med ull från Gotland som även tvättas och produceras här, säger Mats Pettersson, vd på Hushållningssällskapet och Gotland grönt centrum.