Den 8 januari lämnade bolaget bakom Tempobutiken Bingebyhallen in ansökan om konkurs. Förhoppningen är att en ny aktör ska gå in och ta över verksamheten, och därför annonserar nu konkursförvaltaren Bo Söder vid advokatfirman Fylgia efter en köpare.

Målet är att en ny aktör tar över och att butiken inte ska behöva stänga. Det är rörelsen tillsammans med varulager, inventarier och rätten till hyreskontrakt som säljs, med hjälp av anbud som ska vara inlämnade senast den 26 januari. Butikslokalen är hyrd.

– Det finns intressenter, jag har redan haft kontakt med flera, säger Bo Söder.

Artikelbild

| Priserna på vissa varor i butiken har sänkts.

Butiken har öppet som vanligt, och beräknas så kunna vara i ett par veckor till, enligt konkursförvaltaren.

– Personalen arbetar enligt ordinarie schema och driften pågår. Hur det kommer bli beror på om man finner en köpare som tar över under januari eller längre fram, det vet vi inte än. Jag räknar med att hålla igång verksamheten i upp till en månad från konkursdagen (8 januari), säger Bo Söder.

Hur personalens framtid ser ut är i nuläget oklart.

– Vad man alltid gör vid en konkurs är att all personal sägs upp. Just nu håller vi igång driften och gör fortsatta inköp av färskvaror. Vi har sänkt priset på vissa varor som man riskerar att bli kvar med, säger Bo Söder.

– Skulle det visa sig att det inte inkommer några bud så måste varulagret säljas ut. Men just nu är ambitionen att hitta någon ny som kan driva verksamheten vidare, säger han.