En eventuell försäljning av lägenheterna, från början 944 stycken,har varit på tapeten sedan Gotlandshem tog beslutet i våras. Planerna på att sälja en stor del av allmännyttans bestånd på Gotland har varit omdiskuterat, inte minst i medierna som följt varje nytt steg som Gotlandshem tagit i processen. Så sent som i förra veckan kunde GT berätta att Gotlandshem hittat köpare till de aktuella fastigheterna.

Nu är köpekontrakten signerade. En av fastigheterna, Kalkelugnen på Terra Nova i Visby, kommer inte att säljas.

I övrigt har budgivning samt försäljning gått över förväntan enligt Gotlandshems styrelse. Igår kunde man vilka tillkännage köparna blir i affären som ger en total intäkt på 617 miljoner kronor till det kommunägda bolagets kassa.

Fastighetsbeståndet i När, 16 lägenheter tas över av Fastighet i När AB (Finab), ett bolag som ägs till vardera hälften av Virudden och Närbygg, till en köpesumma av 3 miljoner kronor. Havdhem värme, som för två år sedan tog över en del av beståndet i Havdhem, köper upp övriga 23 hyresrätter på orten, för 5 miljoner kronor. Resterande bestånd, Stäven och Bogen 1, säljs i ett och samma paket för 609 miljoner kronor. Köpare av de 884 Gråbolägenheterna är Kuststaden Ö-bostäder AB, ett Oskarshamnföretag som redan i dag äger fastigheter i Visby, bland annat den som inrymmer Åkermanska. Dessutom har bolaget en nyproduktion på gång på A7-området där man bygger 64 nya bostadsrätter i samarbete med Arriba.

– Vi har länge velat bli större i Visby, mycket på grund av en stabil bostadsmarknad och den positiva utvecklingen som skett under en längre tid här. när möjligheten dök upp att kunna köpa ett så pass stort bestånd så kunde vi inte avstå, säger Magnus Johansson, vd för Kuststaden Ö-bostäder.

Bolaget har funnits i 20 år och äger bostäder i Oskarshamn och Västervik. Även företagets grundare och delägare, Patrick Johansson, var igår på plats vid Gotlandshems kontor på Jungmansgatan i Visby – en lokal som han alltså blir köpare till när köpet träder i kraft i april nästa år.

I avtalen med Gotlandshem ingår även en försäkran från köparna att de inte kommer att göra bostadsrätter av hyreslägenheterna inom de närmsta 10 åren.

– Det har diskuterats en hel del om ombildning och jag har förstått att det finns en oro. Jag kan garantera att det aldrig kommer att bli bostadsrätter. Inte heller kommer det ske några lyxrenoveringar som höjer hyrorna, säger Patrick Johansson.

Kuststadens avsikt är att fortsätta i Gotlandshems anda. Bostadskön blir kvar som den är förutom att den flyttas över till det nya bolaget.

– Vi har faktiskt inte alla detaljer än, men vi vågar lova så pass mycket att det kommer bli en förbättring för hyresgästerna.

Enligt Patrick Johansson ska en lokal organisation kring drift och service skapas i Visby, vilket kommer att innebära 7-8 nya arbetstillfällen.