Hushållningssällskapet på Gotland har sökt projektmedel från Leader, en del av EU:s landsbygdsprogram, för att kunna fånga och analysera gotländsk fisk främst i vattnen runt Gotland.

– Är det verkligen så som de ”matlarm” vi ser med jämna mellanrum eller finns det fiskarter vi med gott samvete kan äta fritt? Vi vill undersöka vad fisken innehåller och helst se att fisken är friskare än det sägs. Analyser som gjorts är generella och vi vill jämföra med fisken runt Gotland för att se om vissa fiskarter kan ätas oftare, säger Riina Noodapera på Hushållningssällskapet.

Om projektet beviljas pengar kommer insamlandet av fisk att ske under våren och sommaren, i samarbete med de gotländska yrkes- och husbehovsfiskarna.

Artikelbild

| Skarpsill.

Sammanlagt finns ett 15-tal olika fiskarter som är intressanta för matproduktion. Riina Noodapera konstaterar att kunskapen om våra lokala fiskarter och hur de kan användas börjar glömmas bort.

– Snart känner folk bara till lax och torsk i fyrkantiga förpackningar, och de fångas inte ens här.

Resultatet, som Hushållningssällskapet hoppas ska ge den gotländska fisken upprättelse, kommer att sammanfattas och göras publikt.

Johannes Klingvall, fiskare i Herrvik, ser fram emot resultatet om projektet blir av.

Artikelbild

| Johannes Klingvall startade Gutefisk tillsammans med Sven-Ove "Busse" Nordin 2016. I dag är fem fiskeföretag anslutna till föreningen.

– Då vet vi svart på vitt vad fisken innehåller. Det kan vara positivt eller negativt för vissa arter, men då vet vi i alla fall.