Under hösten har flera aktörer arbetat med att starta Stenhuggarens handelsförening. Nu är det klart att föreningen kommer att hålla sitt första årsmöte den 23 januari och då kommer bland annat styrelse att väljas.

– Vi kommer även att välja de stadgar som vi enas om. Vi har tagit hjälp av Roger Hammarström (verksamhetsledare på Tillväxt Gotland, reds anm) för att starta föreningen. Vi har Visby Centrum och Skarphäll City och nu börjar det bli så många aktörer på Stenhuggaren att det behövs en förening även här, säger Carl-Johan Stålhammar, vd Coop Gotland.

Han säger att det finns flera vinster för aktörerna som är med och bildar den nya handelsföreningen.

– Historiskt har väl alla inte dragit åt samma håll här ute. Nu är det många aktörer här och fler lär tillkomma framöver. Det kommer att bli enklare om man samarbetar och inte gör allt var för sig. Då kan vi lägga pengar i föreningen och göra gemensamma satsningar ihop. Det kommer att gynna alla aktörer på Stenhuggaren, alla har varit positiva och ser fördelarna med det här, säger Carl-Johan Stålhammar.