Nu är det klart att fastighetbolaget Rondellhuset, där Håkan Onsjö är delägare, köper ytterligare en fastighet från Hassela Gotlands konkursbo. Bolaget har redan förvärvat bostadsfastigheten Solrosen med hyresrätter och nu kompletteras alltså beståndet med den gamla hotellbyggnaden.

LÄS MER: Håkan Onsjös Rondellhuset köper Hasselafastighet

– Vi ska bygga bostäder, hyreslägenheter. Det behövs fler hyresrätter på landsbygden och så försöker vi göra något åt det, säger Håkan Onsjö.

Artikelbild

| Håkan Onsjö.

Fastigheten har varit hotell och därefter skola, men det krävs en del ombyggnation för att skapa de mellan fem och sju lägenheter som planeras.

– Det kräver förstås bygglov och vi hoppas på en snabb hantering i byggnadsnämnden. Vi har inte lämnat in någon ansökan än, men vi ska börja rita omedelbart och se hur vi kan lösa det på lämpligaste sätt.

Håkan Onsjös fastighetsbolag Rondellhuset äger nu två fastigheter i Klintehamn och två nya delägare har också tillkommit: Curt och Anders Cedergren från Klintehamn.

Planen är att hyresrätterna ska vara inflyttningsklara under året.

– Vi vill jobba fort. Om alla satsar och vill något bra, vill utveckling och gör sin del, då tror jag att man kan rycka igång ett samhälle och vända den här lite negativa utvecklingen till en positiv utveckling. Klintehamn ligger fantastiskt bra till för boende, nära pendlingsavstånd till Visby och med god service. Men servicen behöver boende, skola och dagis behöver barn och affärerna behöver kunder. Tillsammans samverkar de här krafterna för att vända utvecklingen till positiv utveckling.