Johan Thomasson (L) är mycket kritisk till moderaternas utspel under måndagens regionfullmäktige.

LÄS ÄVEN: Hotell i Kokkolokkoskogen stoppas

Han summerar vad som hänt så här på sin Facebook-sida:

"Region Gotland ville att någon skulle bygga hotell på Kransborren. Man utlyste en "tävling". Vinnare utsågs. Detaljplan beslutad. Priset beslutades. Ritningar inlämnade. Bygglov beviljat. Minoritet i RF återremitterar och alla undrar varför Region Gotland har så dåligt företagsklimat. Vem vågar investera under dessa premisser?"

LÄS ÄVEN Gotlänningens ledare: Återremiss värd en försening?

– Jag tycker att det är oerhört olyckligt att vi hanterar investerare och näringslivet på det här sättet. När regionen tagit ett beslut och det gått igenom alla dessa instanser så måste näringslivet kunna lita på regionen. Det här skapar oro inom näringslivet, säger Johan Thomasson.

Han påpekar att processen pågått i två år och moderaterna hade kunnat ta upp det här tidigare.

– Visst ska man ha respekt för det demokratiska systemet, men att komma fem i tolv, det blir väldigt olyckligt för alla parter.

Att beslutet skjuts på framtiden ett par månader kan innebära att hela hotellbygget skjuts upp ett år.

– Hur påverkar det här byggherren? Vi vet inte konsekvenserna av det här ännu. Signalvärdet är olyckligt, vi har redan ett dåligt näringslivsklimant och det här gör det inte bättre, säger Johan Thomasson.

LÄS ÄVEN: "Ritningarna har funnits på bordet i flera år"

Eva Nypelius (C) säger att hon är "jätteförvånad" över moderaternas utspel i regionfullmäktige.

– Det är ett område vi jobbat länge med. Det finns detaljplan och bygglov, och så kommer det upp frågesällningar kvart över tolv.

Eva Nypelius påpekar att det finns ett behov av fler hotellbäddar i Visby.

– Det här kommer påverka näringslivsklimatet, det ger ingen bra bild av regionens arbete, säger hon.

Björn Jansson är främst upprörd över vänsterpartiets och miljöpartiets agerande under regionfullmäktige. V och Mp har hela vägen varit emot att bygga i Kokkolokkoskogen eftersom de inte vill inskränka friluftslivet. Under mötet fick ledamöterna först ta ställning till om ärendet skulle avgöras omgående eller inte. Eftersom mer än en tredjedel, bestående av ledamöter från M, V och Mp, röstade nej så blev utfallet att ärendet återremitterades. Hade ärendet avgjorts under måndagens möte hade utfallet kanske blivit ett annat, då hade församlingen att ta ställning till ja eller nej till hotellplanen och försäljningen av Kransborren 1.

– Jag är besviken på V och Mp, att de går på en så luddig återremiss. Jag vet inte vad vi egentligen ska återremittera eller på vilka grunder. Att mina kamrater röstar på det gör mig besviken, säger Björn Jansson.

Hur snart ärendet kan vara uppe för beslut i regionfullmäktige igen kan varken Björn Jansson eller Eva Nypelius säga säkert. Till junimötet är det egentligen för kort om tid, om ärendet först ska vara vara berett för regionstyrelsen. Efter junimötet är det uppehåll till september. Ett alternativ är att kalla till extramöten.

– Jag tycker i alla fall att vi ska jobba för att ha det uppe i juni, annars skjuter entreprenören upp bygget ett helt år, säger Eva Nypelius.