Ekonomi I förra veckan berättade Statistiska centralbyrån (SCB) att myndighetens siffror visat för stor ökning av arbetslösheten sedan juni 2018.

Nu rapporterar den fackliga nyhetstidningen Publikt att en extern leverantör av data till SCB:s arbetslöshetsstatistik har gjort fel.

Ja, det stämmer att vi har identifierat att det är i den indatan som problemet ligger, säger John Kling, enhetschef för arbetskraftsundersökningen (AKU) på SCB till Publikt.

Han vill inte gå in på i detalj vad som gått snett hos konsultfirman:

Datainsamlingsprocessen har ju flera perspektiv. Det handlar om hur datamaterialet bearbetas och om när man ringer personer exempelvis, det är ganska många olika saker.

SCB och konsultfirman har bildat en arbetsgrupp för att se till att datainsamlingen kring arbetslöshet ska gå rätt till i framtiden.