Verksamheten på Bungemuseet bedrivs sedan 1 april 2016 av Bungemuseet AB. Bolaget ägs av Gotlands Museum och Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge.

I ett pressmeddelande meddelas att vd:n för Bungemuseet AB Anders Svensson väljer att sluta sin anställning på museet.

– Det har varit en intensiv och lärorik tid där jag har fått vara med och bidra till uppbyggnaden av den nya verksamheten. Uppdraget har innehållit delvis andra arbetsuppgifter än vad jag tänkt och har inte motsvarat mina förväntningar, så jag väljer därför att gå vidare, kommenterar Anders Svensson.

– Bungemuseet har haft en positiv utveckling av antalet besökare i sommar och fokus på att levandegöra de unika historiska gårdsmiljöerna och arbetet med att förlänga säsongen fortsätter tillsammans med medarbetarna, säger ordförande Susanne Thedéen.

I väntan på rekrytering av ny vd kliver Annelie Adolfsson in på deltid som tillförordnad för bolaget. Hon är sen tidigare bland annat ansvarig för kulturreservatet Norrbys på Gotlands Museum och utbildad byggnadsantikvarie.