Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterade igår sin budget för 2019.

En av de stora satsningarna är att bli en attraktivare arbetsgivare.

– Vi ligger efter när det gäller att behålla personal, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) och berättar att de satsar 104 miljoner kronor för att bland annat rekrytera, behålla och utveckla personal.

Artikelbild

Sjukvården är en av nämnderna som inte klarar sin budget, till viss del beroende på kostnader för hyrpersonal men också på grund av dyr utomlänsvård. En åtgärd för att minska fastlandsvården är att satsa 10 miljoner kronor på PCI-verksamhet, som handlar om ballongsprängning av hjärtats kranskärl.

– På det sättet kan vi ta hem en del av patienterna. Vi räknar med att spara tre miljoner kronor per år, säger Stefaan De Maecker (en (MP) som också påpekar att det är en vinst i tid och bättre för patienterna.

Sjukvården får 53 miljoner kronor i budgetförstärkning. Sjukvårdens kostnader kompenseras till viss del av staten i en så kallad kostnadsutjämning. Nu pågår en ny utredning som ska presenteras i augusti om hur kostnaderna för landets sjukvård ska fördelas rättvist. Region Gotland har anlitat en konsult som räknat ut hur mycket pengar det borde röra sig om.

– Idag kompenseras vi med 82 miljoner kronor men enligt konsultens beräkning borde det handla om mellan 200 och 300 miljoner kronor. Vi kommer att använda det som argument i remissvaret på regeringens kostnadsutjämningsutredning, säger Stefaan De Maecker.

Att hela Gotland ska leva kräver en landsbygdsutveckling och därför ska en landsbygdsstrateg tillsättas som en spindel i nätet.

2,5 miljoner går till Gotlands filmfond och en filmstrategi, riktad mot norra Gotland. I Hemse läggs 25,5 miljoner på Nygårds elevhem och 15,4 miljoner på att renovera Hemsebadet.

Enskilda vägar får två miljoner, kollektivtrafiken tre miljoner och räddningstjänsten två miljoner kronor.

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna delar inte majoritetens budget i alla delar, men när det gäller satsningen på personalen är de överens.

Däremot vill de satsa 5 miljoner kronor på kollektivtrafiken i stället för två, för att göra den attraktivare och mer tillgänglig. Ett tydligt fokus på primärvården med kvälls- och helgöppna vårdcentraler för att avlasta akutmottagningen samt digitala tjänster och bra telefonservice vill alliansen satsa 2 miljoner kronor på.