Under de tre första kvartalen, januari till september, påbörjades byggandet av 84 bostadslägenheter på Gotland. I fjol var motsvarande siffra 157, vilket är en markant minskning, även om statistiken enligt SCB släpar efter något.

Ser man enbart till tredje kvartalet så påbörjades 27 bostadslägenheter på Gotland, 16 i flerbostadshus och elva i småhus. Statistiken sträcker sig bakåt till 1991 med toppåret 1992 då 368 bostäder påbörjades.

Hans Åkerlund är föreningschef vid Gotlands byggmästarförening och har inte hört något om att det skulle krisa på den gotländska byggfronten:

Artikelbild

– När jag ringde runt för ett antal veckor sedan såg det bra ut i orderstocken och vad jag fått höra är det i vart fall inga problem det närmaste halvåret. De flesta verkar ha det relativt bra till försommaren 2019 där militären gett oss den lilla favören att de bygger mycket, säger han.

Värre är det för de företag som specialiserar sig på privata bostäder, där de långa handläggningstiderna försvårar planeringen.

– Det är en klar irritation som vi försöker jobba på att lösa tillsammans med berörda instanser. I Stockholm har man börjat dra ner på anställda i vissa företag och här kan man börja skönja en viss fara till hösten 2019. Men som sagt, försvaret bidrar ändå till att byggandet hålls uppe.

I riket har bostadsbyggandet minskat med 16 procent jämfört med samma period i fjol. Med småhus menas friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader med minst tre lägenheter.

– Det har gått ner något i Stockholmsområdet och då brukar det dröja ett tag innan trenden når Gotland. Men både här och på fastlandet finns det som tur är annat att bygga än bara bostäder.