När priserna faller kommer färre att behöva låna mer än 4,5 gånger årsinkomsten före skatt, påpekar Per Bolund. Det är där gränsen kommer att gå för när man måste amortera mer på sitt lån än i dag. Stiger priserna omfattas i stället fler av kravet. En finess med systemet, tycker ministern.

Han oroas inte av den nya boprisstatistiken. En justering är naturlig efter de senaste årens kraftiga uppgång i priserna, anser han.

Priserna har tredubblats i Stockholmsområdet på en tioårsperiod till exempel. Svensk ekonomi är urstark och det finns en stark efterfrågan på bostäder, säger Per Bolund.

Inte överraskande

Med tanke på Finansinspektionens förslag på åtstramningar på bostadsmarknaden och att regeringen bestämde sig för att genomföra dessa är nedgången i priserna inte förvånande, enligt Mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken.

Hon säger att en positiv effekt som många konsumenter kan värdesätta är att vi ser tecken på att det tar lite längre tid till avslut och det blir ett något lugnare tempo än det har varit.

Men sedan måste man vara varsam och följa utvecklingen, för ingen är betjänt av att det skakar på bostadsmarknaden. Vi vill inte ha en oro kring bostadsmarknaden, säger Eiken.

Parallellt med bostadspolitiken har också nyproduktionen på marknaden ökat, säger Tanja Ilic, vd för Svensk Fastighetsförmedling.

Och det vore förfärligt om vi slutade bygga, eftersom vi ligger efter med byggandet, säger Ilic.

Tanja Ilic menar att nedgången på tre procent är en allvarlig indikator som man behöver lyssna på och utvärdera mer.

Transparenta regler

Situationen nu är ganska lik hur det såg ut när man införde bolånetak och sedan skärpte den åtgärden, enligt Eiken. Då såg vi också en inbromsning på bostadsmarknaden.

Men konsumenter är väldigt snabba med att anpassa sig till de nya villkor som gäller. Det viktigaste man kan ha är sunda, förutsägbara och transparenta regler på bostadsmarknaden, regler som säljare och köpare kan förhålla sig till, för då blir man trygg.

Att det nu finns besked från regeringen om vilka regler som gäller kommer att öka tryggheten på bostadsmarknaden, tror Ingrid Eiken.