Gotlandsbuss som idag sköter kollektivtrafiken, har ifrågasatt den korta upphandlingstiden ihop med krav på att köra med biogasbussar från första dagen. I ett utkast till "begäran om omprövning av upphandlingen" pekar de på flera brister som de vill att förvaltningsrätten bedömer. Regionen fick tid på sig fram till måndag eftermiddag att justera upphandlingsunderlaget och efter det skulle ärendet gå vidare till förvaltningsrätten..

I utkastet skriver Gotlandsbuss att det behövs minst tio gånger så mycket biogas för att tanka 50 bussar och att Biogas Gotland måste minst tiodubbla sin kapacitet.

Biogas Gotland påpekar att det delvis är ett missförstånd.

– Det finnas biogas så det räcker, säger Magnus Ahlsten, grundare och huvudägare Biogas Gotland.

Enligt bolaget levererades 9 GWh till fordonsgasmarknaden 2018, varav drygt 1 GWh nyttjades till de blå stadsbussarna. Flera oberoende bedömningar visar att det behövs ytterligare 9 - 10 GWh biogas om minst 70 procent av bussarna ska drivas med biogas enligt kollektivtrafikupphandlingen. Det skulle leda till en fördubbling av leveransvolymen.

– Orsaken till att cirka en tiodubbling av antalet biogasbussar leder till endast en fördubbling av den totala leveransvolymen per år är att dagens leveranser till de blå stadsbussarna endast utgör drygt tio procent av den totala leveransvolymen till fordonsmarknaden, säger Magnus Ahlsten.

Sett till hur mycket biogas som behövs för enbart bussarna är det dock en tiodubbling, vilket förklarar missförståndet.

Biogas Gotland påpekar att det finns biogas, råvaran som förädlas till fordonsgaskvalitet, så det räcker men att den kapacitetssökning som krävs för att fördubbla leveranserna av biogas förädlad till fordonskvalitet kräver kostsamma investeringar. Något hinder för att upphandla kollektivtrafiken med krav på biogasbussar finns dock inte, enligt företaget, men stora investeringar i kombination med en kontraktstid på endast tre år skapar stora risker som i sin tur leder till en fördyrad upphandling.

– En längre avtalsperiod samt någon form av infasningsperiod av biogas anser vi skulle leda till en mer kostnadseffektiv kollektivtrafik, säger Magnus Ahlsten.