Som vi berättat i flera artiklar ville Medeltidsveckans arrangörer utöka sitt tillstånd att bedriva camping under vecka 32 till att även omfatta camping på Galgberget vecka 27, Almedalsveckan. Tekniska nämnden sade i december ja till utökat tillstånd, trots protester från flera av öns aktörer inom turistbranschen. I ett pressmeddelande kritiserade Jonas Henning, Slite strandby, Katarina Ekelund, Visby strandby och Kneippbyns Bobbo Werkelin regionens beslut med hänvisning till att Medeltidsveckan får otillbörliga fördelar som strider mot konkurrenslagen.

LÄS ÄVEN: Campingföretagare rasar mot regiontjänstemän

För Medeltidsveckan blev det alltså fritt fram att anordna camping under Almedalsveckan. Dock står det nu klart att det inte kommer att ske. Inte under 2018 men däremot siktar man in sig på 2019, säger verksamhetschefen Björn Sundberg.

Artikelbild

| Björn Sundberg, verksamhetschef på Medeltidsveckan.

– Hellre skynda långsamt och leverera kvalitet än att kasta oss in i det hela. Det har helt enkelt att göra med att beslutet kom sent, vi ställde frågan och fick en lång handläggningstid. Om vi ska köra vill vi vara helt säkra på att vi lanserar campingen i tid och kan räkna hem den med stor trygghet, förklarar han.

Campingen är tänkt att kunna bokas via Medeltidsveckans portal och campingen på Galgberget ska kunna ha plats för cirka 1 000 personer i både enskilda tält och "sovsalslösningar" med priser därefter. Att man nu drar i nödbromsen beror inte minst på logistiken i att ordna campingen med tältlösningar och leverantörer.

– Det kräver ganska mycket arbetsinsats som vi inte hann med här, och vi vill ha en så lång säljperiod som möjligt. Vi vill göra det så ordentligt vi någonsin kan och nu känner vi oss trygga med att vi har rett ut frågan om tillstånd, säger Björn Sundberg.

Tillståndet som tecknats med Region Gotland om camping på Galgberget under Almedalsveckan är giltigt i fyra år.

Gällande frågan om otillbörliga fördelar anser Björn Sundberg inte att Medeltidsveckan gör fel.

– Frågan gäller om Medeltidsveckan får bedriva verksamhet av kommersiell art, och i och med att vårt offentliga stöd uppgår till enbart 8 procent av vår omsättning 2017 så är det en väldigt liten del medan de kommersiella intäkterna står för en väldigt stor del. Därför var det viktigt att utreda det här juridiskt så att vi vet vilken spelplan vi får agera på. Jag hoppas att alla kan känna att det blev utrett på rätt sätt, säger han.

LÄS ÄVEN: Regionens ord om varför Medeltidsveckan får rätt