Nu har Tillväxtverket släppt siffrorna för antalet gästnätter i Sverige. Den nya statistiken, som ännu är preliminär, visar att antalet kommersiella gästnätter på Gotland minskade under 2017 jämfört med året innan.

Under 2016 var det totalt 1 029 446 övernattningar på Gotland och i fjol var det totalt 976 797 övernattningar.

– Vi ser en återgång till siffrorna före det att Gotlandsbåten körde. Vi ser återigen en betydelse av det som de gjorde när de var inne och bedrev trafik. Det jag också kan se är att campingen ökade 2016 och att det också är den delen som står för den största minskningen 2017. Men man får vänta på de definitiva siffrorna innan man ser vilka som tog den största smällen, säger Mats Jansson vid Region Gotland.

Finns det plats för ytterligare en aktör inom färjetrafiken?

– Det kan jag inte svara på, Destination Gotland planerar ju för en utökning av trafiken. Vi vet att DG i fjol gjorde en massa åtgärder för att få tillbaka en del av resenärerna som åkte med Gotlandsbåten, säger Mats Jansson.

Han säger att siffrorna från Tillväxtverket var ungefär som han hade väntat sig:

– Ja, det kan man säga. Det som sticker ut är den fortsatta ökningen av antalet utländska gästnätter, säger Mats Jansson.

De utländska gästnätterna har ökat från 106 871 stycken 2015 till att i fjol vara 123 566 utländska gästnätter.

– En av framgångsfaktorerna för Gotland framåt är att kunna attrahera fler utländska besökare. Det behövs en fortsatt utveckling där, säger han.

Helagotland.se har varit i kontakt med Monica Frisk, Gotlands Förenade Besöksnäring, som bett att få återkomma med en kommentar.