Bostadsrättsföreningen Resort Visby äger fastigheten och hyr ut lokaler till bolaget Novi som bedriver hotellverksamhet i anläggningen. På tisdagen blev det känt att en av ägarna till hotelloperatören, Bo Fuglsang, i ett brev till samtliga cirka 150 medlemmar i bostadsrättsföreningen, skrev att han drar sig ur projektet. Men det beskedet var inget som föreningens styrelse hade vetskap om innan.

LÄS ÄVEN: Ekonomisk kris för stora hotellsatsningen

– Jag vet inte mer än det som står i brevet, det här var inget vi kände till innan det kom ut. Jag blev jätteförvånad när mejlet kom, och det var lite konstigt att de inte pratat med oss innan, säger Sten Wetterblad, ordförande i föreningen.

Artikelbild

| Sten Wetterblad, ordförande i föreningen Resort Visby, visste inget om de ekonomiska svårigheterna för Novi.

På onsdagen ska det hållas ett möte där bostadsrättsföreningens styrelse träffar hotelloperatören.

– Det är ett möte som var planerat sedan tidigare där vi träffar hotelloperatören, och då misstänker jag väl att Bosse (Bo Fuglsang) kanske inte kommer eftersom han skickat det här brevet, säger Sten Wetterblad.

Enligt brevet Bo Fuglsand skickade ut ska den andre ägaren Shervin Razani behövt gå in med 5,5 miljoner i verksamheten ur egen ficka, för att kunna bekosta bland annat löner.

Har ni haft insyn i Novis ekonomiska situation?

Artikelbild

– Nej, det är ju ett separat bolag. De har betalat hyra och allt punktligt, så vi har inte sett att det varit några ekonomiska problem med dem som hyresgäst, säger Sten Wetterblad.

Trots Novis utmaningar är Sten Wetterblad inte orolig för resortens framtid.

– Vi förutsätter att hotelloperatören fortsätter bedriva sin verksamhet precis som vanligt och att det inte är något som påverkar honom (Shervin Razani, den kvarvarande ägaren till Novis, reds anm).

Att Bo Fuglsand lämnar verksamheten är en intern separation i bolaget, som jag ser det.

– Jag kan nog lämna mer information efter vårt möte i morgon, men vi känner oss hyfsat lugna. Vi har stort förtroende för Shervin Razani som är kvar i bolaget, säger Sten Wetterblad.