Upprepade totalavbrott som tärt på gotlänningarnas tålamod, Geabs personal hotad och i media hade inspektörer dömt ut delar av bolagets ledningsnät. Så var läget när Adrian Berg von Linde tillträdde som tf vd för Gotlands Energi AB den 15 oktober.

Adrian Berg von Linde hade suttit tre år i Geabs styrelse, men var ändå tänkt som en tillfällig lösning. När första rekryteringsomgången blev resultatlös fick han frågan.

– Jag tyckte det lät som en väldigt bra idé. Genom styrelsearbetet hade jag inblick i verksamheten och under tiden som tf lärde jag känna personalen bättre. Det var väldigt enkelt att tacka ja, säger han.

Artikelbild

| Jobbet som vd för Geab gav Adrian Berg von Linde möjlighet till nya äventyr efter flera år som anläggningschef för Vattenfalls värmeproduktion i Uppsala.

Adrian Berg von Linde såg chefsjobbet som ett äventyr, och en möjlighet att vara med i arbetet att göra Gotlands energiförsörjning helt förnybar. Han har skaffat lägenhet här och kunde tänka sig att flytta hela familjen, om inte hustrun Anna trivts så bra med sitt nuvarande lärarjobb.

– Så vi får veckopendla, säger han.

Adrian Berg von Linde kommer att sitta på två vd-stolar. Han leder arbetet för moderbolaget Gotlands Energi AB och tillträder snart som vd i dotterbolaget Gotlands Elförsäljning AB. Det andra dotterbolaget, Gotland Elnät AB, ska av konkurrensskäl hållas skilt från den övriga verksamheten.

I slutet av september genomförde Geab sin årliga kundundersökning. Läget var inte så illa som det verkade.

Artikelbild

| GA 11 augusti.

– Man kan säga att vi backade från MVG till VG. Även om betyget var sämre så har våra kunder fortfarande stort förtroende för oss, säger Adrian Berg von Linde.

VG är han dock inte nöjd med. Som gammal elitidrottare med dubbla SM-guld i brottning vet Adrian Berg von Linde att med en tydlig målsättning och rätt träning går det alltid att bli bättre.

Artikelbild

– Vi ska tillbaka till MVG. När kunderna är nöjda och personalen mår bra, då är även jag nöjd.

Fokus ligger på ökad leveranssäkerhet. Adrian Berg von Linde är noga med att påpeka att kraftstationen i Ygne och arbetena som gjordes där är Vattenfalls ansvar. Men en redovisning som Geab lämnade in till EI (Energimarknadsinspektionen) visade att bolaget under två månader hade 169 avbrott i det egna nätet. Det finns en hel del att göra.

Artikelbild

| GA 4 september.

– Vi har investerat 1,8 miljarder kronor sedan 2000, och kommer att satsa 150 miljoner under 2019.

Med anledning av de många avbrotten inleddes en granskning. Geab har lämnat in en åtgärdsplan, som EI godkänt.

Artikelbild

| GA 6 september 2017.

– Ledningsnätet är inte så dåligt som det påstås. Vi är i nivå med genomsnittet när det gäller avbrott. Då ska man komma ihåg att vi har 600 mil ledningar. Det är mycket, påpekar Adrian Berg von Linde.

Efter de många avbrotten har ett 50-tal företag och ett 80-tal privatpersoner lämnat in krav på ersättning.

– Vi har börjat betala ut till privatpersoner. Det gäller bland annat ersättning för elektronisk utrustning som förstörts. För företaget är regelverket lite svårare, men vi hoppas kunna återkomma till dem med besked snart, säger Adrian Berg von Linde.

I april meddelade Geab att möjligheten att ansluta mikroproduktion från förnybara källor skulle upphöra vid årsskiftet. Anslutningstakten är dock inte högre att det går att tillåta anslutningar under hela 2019.

– Intresset för solceller är fortfarande mycket stort. Det är bra att vi kan förlänga perioden. På längre sikt är det viktigt för oss att kunna ansluta ny vindkraft, säger Adrian Berg von Linde.