På fastigheten Frindarve 1:1 i När har en person lämnat in ansökan om att få bygga fyra fritidshus. Platsen är en öppen markplätt med cirka 500 meter till havet. I närheten ligger Hammarnäs fiskeläge. Fritidshusen får varsin egen tomt som ska styckas av och en ny väg fram till husen ska göras i ordning, enligt ansökan.