Redan 2015 fick de förra ägarna av värdshuset Fåröhus på Fårö ett positivt förhandsbesked om att göra om restaurangen till bostäder. När verksamheten sedan såldes några år senare ingick förhandsbeskedet i affären, och nu finns det konkreta planer för fastigheten. Den nya ägaren, bolaget Fåröhus Invest AB, har nämligen ansökt om bygglov för 15 bostadsrätter i olika storlekar, från de minsta på dryga 40 kvadratmeter till fyra lägenheter på strax över 70 kvadratmeter.

– Det här är ett jätteroligt projekt, och tanken med det är att skapa ett levande Fårö året runt. Givetvis var det avgörande för den här satsningen att det fanns ett positivt förhandsbesked med i försäljningen, säger Sören Ruthström från Fåröhus Invest AB.

Enligt bygglovsansökan kommer nio av bostadsrätterna att byggas i det befintliga huset närmast vägen, det som tidigare bland annat inrymt restaurang, och sedan ytterligare sex lägenheter i tre nybyggda parhus bakom huvudhuset. Förutom det vill Sören Ruthström även bygga en förrådsbyggnad samt en sopbod på fastigheten.

Artikelbild

Det är ju tidigt i processen, men hur tror ni att intresset är den här typen av boende på Fårö?

– Vi tror att det finns ett intresse. Vi har forskat och hört oss för lite, och det vi kunnat få fram är att det finns ett intresse för att bygga och bo på Fårö, vilket vi ser som positivt.

Sören Ruthström säger att förhoppningen är en byggstart till hösten, även om det hänger mycket på när och om man får bygglov.