–Om man på ett ställe stoppar in en krona och får tillbaka fem, men på ett annat ställe bara får tillbaka 30 öre, då är det rätt självklart var man stoppar in sin krona, säger Fredrik Lindahl, vice ordförande för Slitevind, till GT.

Nu vill istället en av Slitevinds anställda, Tommy Norgren, driva projektet vidare i egen regi under namnet Gröna Holmön AB. Slitevind kommer dock att vara kvar i projektet som minoritetsägare eller en "passiv delägare" som Tommy Norgren beskriver det.

Vindkraftprojektet på Holmön har mött hård kritik som bland annat handlat om att området är klassat som naturreservat och vindkraftfrågan har, enligt en medlem organisationen Fria Vindar, "förpestat stämningen i byn." Nästa vecka lämnar Gröna Holmön AB in ett un derlag för samråd i Umeå där allmänheten kan lämna in sina synpunkter. Efter det kommer företaget söka tillstånd hos länsstyrelsen och först om drygt två år tror företaget att vindkraftbygget evetuellt kan påbörjas.