Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp är desamma oavsett storlek och upplåtelseform. Tekniska nämnden har nu beslutat att taxan ska ändras så att avgiften reduceras med 40 procent för hyreslägenheter som är mindre än 50 kvadratmeter.

– Detta kan stimulera byggandet av mindre hyreslägenheter, säger nämndens ordförande Tommy Gardell (S) i ett pressmeddelande.

Ärendet ska slutligen beslutas i regionfullmäktige och planeras börja gälla från 1 januari 2018.