På Gotland anmäldes tre mäklare till Fastighetsmäklarinspektionen under 2017. Inspektionens disciplinnämnd tog beslut i ett fall och då blev det beslut utan påföljd.

Under 2017 fattade disciplinnämnden 137 beslut, varav 84 med påföljd, i Sverige i stort.

– Den vanligaste orsaken till att få en disciplinär påföljd är att mäklaren har brustit i anbudsförteckningen, snarare än att det handlar om fel priser. Av de 57 beslut som rörde pris i marknadsföring var det bara 13 som fick en disciplinär påföljd, övriga ärenden blev avskrivna, berättar Anders Astonsson, kommunikatör på FMI, till Nyhetsbyrån Siren.