I broschyren konstaterar man att eldning är en konst. Om man eldar på rätt sätt och har en effektiv utrustning är det ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning. Har man dålig förbränning av veden eller pelletsen bildas många oförbrända föroreningar som har negativa effekter såväl på klimatet som på människors hälsa. Broschyren ger därför råd om vilken typ av panna eller kamin man bör välja, förklaringar om fördelarna med en ackumulatortank för att lagra värmen och vilka utsläppsnivåer som bildas vid olika typer av småskaliga värmesystem såsom, exempelvis, pelletseldning och braskaminer.

För att få god förbränning med högt energiutbyte och små utsläpp av luftföroreningar krävs att man har en lufttillförsel som är lagom stor. En effektiv förbränning kräver även en hög temperatur på omkring 900 grader. Enligt Naturvårdsverket är i dag många befintliga värmepannor dåligt isolerade eldstäder vilket gör att temperaturen blir för låg för att alla brännbara gaser och sotpartiklar ska antändas och slutförbrännas. Det kan även vara så att lufttillförseln inte är korrekt utan istället bara kyler eldstaden. Moderna värmepannor har utvecklats så att dessa problem inte uppstår eller minskas, bland annat genom bättre isolering.

Andra aspekter som tas upp i broschyren är vikten av att veden är lagom torr. Dagens vedpannor kräver ved som helst ska vara lagrad och kapad under tak i cirka ett års tid och har en fukthalt på runt 16-20 procent.