När Svensk Mäklarstatistik presenterade sina oktobersiffror i veckan visade de på en enprocentig prisnedgång på bostadsrättsmarknaden medan villapriserna har stått stilla i landet. På Gotland däremot har villapriserna sjunkit med 4,9 procent under de senaste tre månaderna.

– Vi ser kanske inte att priserna har gått ner jättemycket utan mer att det har stagnerat, säger Jenny Holgersson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån, som märkt att det kommer färre spekulanter på visningarna.

De mäklare som GA har varit i kontakt med pratar alla om att nedgången är en naturlig följd efter vårens stigande priser.

– Det var ordentligt drag på marknaden i april, maj, juni. Minus fem procent är en tillbakagång till det som är normalt, säger Niklas Harlevi på Länsförsäkringar fastighetsförmedling.

I våras steg villapriserna snabbare på Gotland än i exempelvis Stockholm, vilket också kan vara en förklaring till att Gotland nu tappar fler procentenheter.

Svensk mäklarstatistiks analyschef Per-Arne Sandegren ser en inbromsning på bostadsmarknaden, fram för allt i centrala Stockholm, där priserna gått ner med två procent. Under det senaste året har prisökningen i riket mattats av, nu är den sju procent plus på villor och fyra procent på bostadsrätter.

– Totalt sett har villapriserna på Gotland inte stigit under det senaste året så där ser det lite negativt ut jämfört med riket där de ändå har gått upp, säger han, men poängterar också att Gotland har ganska få försäljningar vilket gör att statistiken inte är lika tillförlitlig som för exempelvis Stockholmsområdet.

Av samma anledning vill Anders Larsson som är fastighetsmäklare på Visbymäklarna inte dra för stora slutsatser.

– Om man tittar på prisutvecklingen på fyra år kan man se att den statistiska grafen ser ut som en längskidåkningsbana, det är backar upp och ner. Just nu har vi haft en väldig stigning som kulminerade i maj. Nu är det en svag nedförsbacke, säger han.

Marknaden är mer balanserad nu än under de senaste åren, enligt hans mening.

Jenny Holgersson tro att tidningsrubrikerna om en bostadsbubbla oroar och påverkar köpare. Anders Larsson håller med:

– Det påverkar och det finns en ovisshet gällande spelregler. Det är politiska diskussioner kring ett stärkt amorteringskrav och funderingar på ett ändrat ränteavdrag. Alla spekulationer inför ett valår gör att folk blir lite försiktiga för man vet inte vilka spelregler som kommer att gälla, säger han.

Niklas Harlevi ser att det fortfarande finns en bostadsbrist i Visby, men att köparna är känsliga för alla diskussioner om prisfall.

– Det sätter sig i psyket på dem som tittar på ny bostad. Många av dem tänker nog att det kanske blir lite billigare om de väntar och sedan går de kanske och dröjer på det, säger han.

Han märker att fler objekt är till försäljning under en längre tid och att han får ha fler visningar, vilket är en skillnad mot i våras då flera bostäder såldes innan den första visningen.

– Sett över tid så är det här mer normalt, det är så marknaden ska vara. Om man köper något för flera miljoner är det rätt bra om man har hunnit titta en extra gång och fundera, säger han.

Hur marknaden kommer att utvecklas framöver är svårt att sia kring, enligt Niklas Harlevi. Räntorna kommer troligtvis inte att påverka inom den närmsta framtiden, tror han, eftersom de i sådana fall skulle stiga successivt under flera år tills de når "normala" nivåer. Men förslaget om ett skärpt amorteringskrav kan ha effekt på marknaden.

– Om det införs måste vissa amortera lite mer och det påverkar direkt plånboken. Det gör att en del kommer att tänka efter lite mer, säger han.