Fastighetsägaren Tino Goetze har i fler år haft planer på att bygga bostäder ovanpå Åhlénshuset. Planarbetet har pågått länge och nu finns ett färdigt förslag till detaljplan som ska ut på samråd.

LÄS ÄVEN: Tre nya hus ovanpå Åhlénstaket (plus)

Karl-Allan Nordblom (Mp), ordförande i byggnadsnämnden, säger att nämnden är mycket positiv till förslaget.

Artikelbild

| Omvänt. Samma hus sett från andra hållet.

– Från byggnadsnämndens sida har det varit väldigt positivt till en standardhöjning av Östercentrum.

Två frågor som diskuterats på vägen är dels parkeringssituationen, dels påbyggandens skuggverkan på Österväg.

De nya bostäderna ställer krav på nya parkeringsplatser. Enligt planförslaget kommer plats för såväl bilparkering som cykelparkering att lösas i källarplanet på fastigheten.

– Fastighetsägaren kommer tillskapa ytterligare 18 parkeringsplatser i källarplan. Viss butiksyta måste tas i anspråk för att klara parkeringssituationen, säger Karl-Allan Nordblom.

När det gäller skuggverkan så innebär påbyggnaden, som enligt planen blir som högst 18 meter hög, att Österväg skuggas.

– Östercentrum är en av Gotlands mest besökta platser, vi vill inte att det ska vara helt mörkt stora delar av året. Därför har man dragit in översta våningen för att minska skuggverkan på Österväg och Systembolaget, säger Karl-Allan Nordblom.

I dag har fastigheten en framsida, mot Österväg. Enligt förslaget ska tre sidor av fastigheten bli "framsidor".