Under onsdagens sammanträde behandlade byggnadsnämnden en ansökan om planbesked för Västerhejde Vibble 1:6, 1:529-31 samt 1:62 för att kunna få bygga flera nya radhus. Totalt vill sökande bygga 30 nya radhus i området, carport, gemensamma lokaler och eventuellt bygga en bassäng.

Nu ska en detaljplan upprättas för området och därefter kan man söka bygglov för radhus. När planerna kan bli verklighet återstår att se.