På onsdagen berättade Gotlands Allehanda om de nya lägenhetsplanerna ovanpå Gallerian på Öster centrum. Tre nya punkthus ovanpå nuvarande Tärnan-fastigheten vid Österväg samt ett helt nytt hus vid Ihregatan, mer känd som Coop-parkeringen, skulle resultera i 43 nya lägenheter.

LÄS MER: De planerar 43 nya lägenheter ovanpå Coop

Under onsdagens byggnadsnämnd behandlade nämnden fastighetsbolaget Nordikas begäran om planbesked.

Artikelbild

Det planerade nybygget vid Ihregatan.

– Vi har sagt ja till planbeskedet, säger nämndens ordförande, Karl-Allan Nordblom.

Men det är inte bara på Coopgallerian som det planeras nya lägenheter. Även ovanpå Åhlénshuset finns det planer på lägenheter, samt vid Järnvägen 4, det vill säga parkeringen bredvid Mejerigatan. I och med det ställs det stora krav på nya parkeringsplatser.

– Det har varit mycket diskussioner om hur parkeringslösningen ska se ut, konstaterar Karl-Allan Nordblom.

En lösning är att skapa en bilpool, det vill säga att de boende delar på ett visst antal bilar.

Artikelbild

| Tvåvåningshusen sedda från Österväg.

– Vinnarna av markanvisningstävlingen för Järnvägen 4 hade med en bilpool i sitt koncept. Där kommer det att krävas att man är med i bilpoolen för att man ska få bo där, säger Karl-Allan Nordblom.

Utöver bilpoolen ser nämnden helst att de olika aktörerna går ihop tillsammans med en gemensam lösning.

Artikelbild

| Samma hus sett från andra hållet.

– De större aktörerna måste hjälpas åt. Låter vi den och den bygga parkering på egen mark så finns det ingenting kvar för övrig parkering. Ska man exploatera större delar av parkeringar krävs det större lösningar och mycket pengar, säger han.