I december fick Gotlandshem mark anvisat mellan Gråbo och Yttre Furulund. Med uppgifter från en gammal utredning, om byggbara gluggar i Visby, trodde bolaget att det skulle gå att bygga cirka 100 lägenheter.

När planprocessen inletts har både Gotlandshem och Region Gotlands planavdelning insett att området har plats med betydligt mer. Resultatet av den medborgardialog som Gotlandshem höll i april visade dessutom att det finns önskemål att området får mer än 100 lägenheter.

– Det finns en fin bokskog som vi är väldigt måna om, och området har även andra stora värden. Men det går att bygga mer och ändå bevara naturvärdena, säger Elisabeth Kalkhäll.

Artikelbild

| Elisabeth Kalkhäll tror att Gotlandshem kan komma att bygga upp emot 400 lägenheter på Gråbo, en del av dem i två höghus.

Området Gråbo 1:3 sträcker sig från Visbyleden ner mot Gråbo skola. Närmast Gråbo är tanken att bygga två höghus med åtta våningar, och mot Visbyleden radhus i 2-3 våningar.

– Höghusen blir något helt annat än de vi byggt på A 7-området, säger Elisabeth Kalkhäll och tillägger:

– Så som vi planerar området kommer det att knyta ihop Gråbo och Yttre Furulund på ett fint sätt.

Efter medborgardialogen är Gotlandshem villigt att ta ansvar för mer än att bara förse Gråbo med nya hus.

– Många vill att det skapas en mötesplats, kanske i form av ett kafé eller ett växthus. I området finns dessutom tennisbanor och en dansbana som behöver rustas upp. Vi ska tillsammans med regionen se över vad vi kan göra, säger Elisabeth Kalkhäll.

Efter medborgardialogen har tre tydliga önskemål vaskats fram: fokus på cykel- och kollektivtrafik, grönska och aktivitet, samt blandat och varierat.

Planprocessen pågår för fullt och Elisabeth Kalkhäll hoppas att de första husen på Gråbo kommer att byggas nästa år. Men före Gråbo är det byggstart för ett annat projekt. Gotlandshem köpte nyligen mark av Wisab i kvarteret Bläckfisken, där det ska byggas 36 lägenheter i tre radhus av samma typ som byggs på A 7-området.

– Vi räknar med att ha bygglovshandlingar klara till sommaren, och förhoppningsvis kan vi börja bygga i höst, säger Elisabeth Kalkhäll.

Enligt ägardirektivet ska Gotlandshem bygga 400 lägenheter 2015-2020. Det börjar bli dags att summera.

– När Sergeanten 5 är färdigt är vi klara med A 7-området. Där har vi byggt 264 lägenheter. Sedan bygger vi 36 i kvarteret Bläckfisken. För att uppfylla ägardirektivet behöver vi ha 100 lägenheter klara på Gråbo 2020. Jag tror att vi kommer att klara det, säger Elisabeth Kalkhäll.