Gotlandshem har nu fått klartecken från bolagsstyrelsen att pröva marknaden för försäljning av utvalda fastigheter i Visby, När och i Havdhem.

– Lägenheterna kommer läggas ut till försäljning i augusti och vi hoppas kunna vara klara med försäljningen till vintern. Men det bygger på att vi får rätt aktör; med hyresrätter som affärsmodell – och att de är beredda på att betala det vi vill få ut av försäljningen. Vi har ett lägre golv på 400 miljoner, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, Gotlandshem.

LÄS MER: Innerstadshus kan säljas till hyresgäster

Sammanlagt handlar det om 944 hyreslägenheter och företaget Catella har genom upphandling tilldelats uppdraget att sköta kontakten med eventuella intressenter.

– Vi värnar om hyresrätten som sådan och vi har ett stort ansvar att bidra till att det blir fler hyresrätter och att arbeta med nyproduktion i en omfattning som möter de behov som finns. Att frigöra resurser genom att sälja fastigheter är ett sätt för oss att kunna fortsätta fokusera på nyproduktion samtidigt som vi säkrar vår möjlighet att förvalta vårt befintliga bestånd, säger hon.

Hyresgästernas hyreskontrakt och hyresnivå följer med vid en försäljning och man har samma rättigheter och skyldigheter även om fastigheten får ny ägare.

– Vi har kommit fram till just de här lägenheterna med hänsyn till vad marknaden efterfrågar och då de är i tillräckligt stor omfattning. Det är dessutom många av lägenheterna som är ifrån 60- och 70-talet och det gör att belastningen på bolaget blir väldigt stor, säger Elisabeth Kalkhäll.