Miljöpartiet föreslår nu att Gotlandshem ska få bygga bostadsrätter och villor för att kunna ha råd med att fortsätta bygga nya hyresrätter, vilket P4 Gotland var först med att rapportera om.

– Vi har inom partiet diskuterat Gotlandshems ekonomi ganska mycket utifrån det att bolagets styrelse gick ut med att man vill sälja delar av sitt bestånd. Då har vi vänt ut och in på vad vi borde kunna göra som är framåtsyftande, säger regionrådet Stefaan De Maecker (MP).

Miljöpartiet föreslår i motionen att Gotlandshem ska ha möjlighet att bygga villor och bostadsrätter i samband med att man bygger nya hyreshus.

Artikelbild

| Inom kort blir det officiellt vem som köper de fastigheter som Gotlandshem vill köpa.

– Gotlandshem hade kanske haft nytta av ett sådant verktyg för att klara ekonomin och på ett mer naturligt sätt skapa områden som har en blandad upplåtelseform, säger Stefaan De Maecker.

Gotlandshems vd Elisabeth Kalkhäll säger att det är en tanke som skulle kunna vara aktuell att använda i framtiden.

– Vi har inte pratat om det i styrelsen. Men om jag ska svara spontant är det ytterligare verktyg i verktygslådan som kan möjliggöra att vi får en bättre ekonomi när vi bygger, säger Elisabeth Kalkhäll.

Nu vill hon avvakta och se vad bolagets ägare, Region Gotland, tycker om Miljöpartiets motion.

– Det här kan ge trevliga effekter gällande integration när det är olika boendeformer, säger Elisabeth Kalkhäll.

Hon är dock noga med att poängtera att Gotlandshems uppdrag i framtiden kommer vara att bygga hyresrätter.

– Om det skulle bli verklighet kommer det säkert att stå att det är en möjlighet för oss men att huvuduppdraget är hyresrätten. Jag ser det som osannolikt att vi skulle tippa över åt ett annat håll, vi är väl medvetna om vårt uppdrag att jobba med allmännyttan, säger Elisabeth Kalkhäll.